Orgit, s.r.o.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
IČ: 26142333

tel.: +420 221 082 248
fax: +420 221 082 366
info@orgit.cz
www.orgit.cz
  CZE | ENG

Profil společnosti Orgit, s.r.o.

Společnost Orgit, s.r.o. byla založena v roce 1999 za účelem organizování větších konferencí a kongresů s mezinárodní účastí. Hlavním pracovním prostředkem pro tuto činnost jsou informační technologie a z toho byl odvozen název společnosti : Organizace pomocí informačních technologií

Předpoklady vzniku

Česká společnost chemického inženýrství začala organizovat mezinárodní kongresy chemického a procesního inženýrství CHISA v roce 1962. Tyto kongresy se postupně rozrostly až do současného rozsahu cca 1200 referátů a přes 1000 účastníků. Organizační zajištění tak velkých kongresů již nebylo možné za pomoci běžných pracovníků společnosti, a proto bylo přistoupeno k založení obchodní společnosti, která převzala organizaci kongresů CHISA na profesionální bázi. Vzhledem k vypracovanému systému organizace a silnému technologickému zázemí získala společnost Orgit, s.r.o. řadu dalších pověření k samostatné organizaci různých typů konferencí i kongresů.

Financování konferencí a kongresů

Společnost Orgit, s.r.o. je schopna zajistit financování konferencí a kongresů ze svých prostředků (rezerv) do doby než začnou přicházet registrační poplatky. Společnost dále zajišťuje účtování registračních poplatků všemi běžně dostupnými platebními kanály, včetně nyní velice oblíbených platebních karet a vedení účetnictví s jeho specifickými aspekty spojenými s účtováním cizích měn.

Organizační zajištění kongresů a konferencí společností Orgit, s.r.o

Společnost Orgit, s.r.o. je schopna převzít veškeré organizační záležitosti akcí včetně prvotního financování. Pořadatel působí jako odborný orgán zajišťující kvalitu výsledné organizace po stránce oborových specifik. Veškeré významnější organizační kroky jsou konzultovány, ale vždy jsou předloženy konkrétní vybrané varianty, nebo je předložena varianta vyhodnocená jako nejlepší. Společnost Orgit vystupuje jako agentura dodávající služby, nikoli jako jeden z pořadatelů.

Vzájemný vztah mezi společností Orgit a organizátorem je upraven smlouvou či pověřením. Výsledná odměna za investiční a organizační činnost bývá formulována rozdělením zisku akce. Tím budou z pořadatele sejmuta finanční rizika a prvotní investice spojená s organizací. Dále tím bude dodavatel všech organizačních služeb motivován k takovému přístupu (volbě registračních poplatků, důslednosti vybírání těchto poplatků, nakládání s uloženými finančními objemy po dobu konání akce, výběru jednotlivých dodavatelů), aby byl finanční výsledek co nejlepší, ale zároveň aby byla tato akce jednou z nejvýznamnějších referencí společnosti. Detaily tohoto vztahu by měly být předmětem konkrétního návrhu smlouvy, která bude vycházet z detailnější společné specifikace konference či kongresu.